Kurz o prvý poľovný lístok - Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Aktuálne poplatky za kurz

Časti kurzu

Poplatok v EUR

Teoretická príprava

180

Strelecká príprava

70

Skúška z poľovníctva

80

Spolu

330

Doplnková skúška

 35

Priebeh kurzu

Časti kurzu

Začiatok

Koniec

Teoretická príprava

09.03.2019

27.04.2019

Praktická príprava

27.04.2019

27.04.2020

Strelecká príprava

sept. 2019

sept. 2019

Skúška z poľovníctva (test)

máj 2020

máj 2020

Doplnková skúška

máj 2020

máj 2020

Dátum

Hodina
od - do

Skup.

Predmet

Meno prednášatela

Počet hodín

Miesto

09.03.2019

7.15 - 8.00
8.00 - 18.00

I.

Otvorenie kurzu
Poľovnícka osveta

Ing. Lukáš Miščík
Ing. Končko Pavel ml.
Ing. Končko Pavel st.

10

Kancelária - poschodie
Dom poľovníkov

16.3.2019

8.00 - 18.00

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

23.3.2019

8.00 - 18.00

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Lukáš Miščík

10

Dom poľovníkov

30.3.2019

8.00 - 18.00

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

06.04.2019

8.00 - 18.00

VII.

Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Ing. Rudolf Huliak

10

Dom poľovníkov

13.04.2019

8.00 - 18.00

V.

Poľovnícka kynológia - choroby psov

Ing.Stanovský Miroslav, Csc.

10

Dom  poľovníkov

28.04.2019
(nedeľa)

8.00 - 18.00

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníckych zbraní a streliva a ochrana prírody

Ing. Pšidová Eva, PhD.

10

Dom  poľovníkov

Nový súbor otázok na doplnkovú skúšku z poľovníctva


Súbor otázok A - Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy

Súbor otázok B - Trestný zákon,  Trestný poriadok, Priestupkové právo, Správne právo

Súbor otázok C - Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva
                          - Teórie streľby, bezbečnej manipulácie so zbraňou
                          - Zásady bezpečnosti na strelnici

Súbor otázok D
- Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených
                             strelnými zbraňami
                           - Praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci

Súbor otázok E - Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane

Rozsah a náplň praktickej prípravy na skúšky z poľovníctva


Poľovnícka osveta (min. 15. hodín)

- účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach SPK, OPK, SPZ, OkO SPZ
- účasť alebo pomoc na výstavách poriadaných PZ, OkO SPZ,SPZ, SPK, OPK,
- spolupráca pri vedení krúžkov mladých priateľov poľovníctva

poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20.hodín)

- účasť alebo výpomoc na chovateľskej prehliadke
- oboznámenie sa zo stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíroch
- pozorovanie alebo sčítanie zveri

Starostlivosť a ochrana zveri (min. 20.hodín)

- budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
- čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
- príprava krmiva pre zver
- prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solísk
- pomoc pri ochrane zveri
- pomoc pri zlepšovaní úživnosti poľovného revíru


Lov zveri (min. 15.hodín)

- účasť na poľovačkách ako pomocník
- účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
- účasť na odchyte živej zveri

kynológia (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť alebo pomoc na výstavách a skúškach psov
- pomoc pri výcviku psov

strelectvo (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK Zvolen ako pomocník pri ich organizácií


K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodin z teoretickej časti, odpracoval počas praxe minimálne 100 hodín a to v rozsahu uvedenom vyššie a úspešne absolvoval streleckú prípravu !!!!!!!!

Skúšobné testy nájdete na stránke www.polovnickeskusky.sk po zaregistrovaní obvodnou poľovníckou komorou vo Zvolene (bližšie informácie Vám podá kancelária OPK Zvolen)

Prajeme Vám veľa pekných zážitkov počas kurzu a úspešné zvládnutie záverečných skúšok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky