Kurz o prvý poľovný lístok - Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihláška na kurz o prvý poľovný lístok

Aktuálne poplatky za kurz

Časti kurzu

Poplatok v EUR

Teoretická príprava

180

Strelecká príprava

70

Skúška z poľovníctva

80

Spolu

330

Doplnková skúška

 35

Priebeh kurzu

Časti kurzu

Začiatok

Koniec

Teoretická príprava

Praktická príprava

Strelecká príprava

Skúška z poľovníctva (test)

máj 2018

máj 2018

Doplnková skúška

máj 2018

máj 2018

Tématický plán na rok 2017

Dátum

Hodina
od - do

Skup.

Predmet

Meno prednášatela

Počet hodín

Miesto

04.03.2017
05.03.2017

7.15 - 14.00
8.00 - 13.00

I.

Poľovnícka kynológia
Choroby psov

Ing. Stanovský Miroslav, CSc.

10

Dom poľovníkov

11.03.2017
12.03.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

II.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Miščík Lukáš

10

Dom poľovníkov

18.03.2017
19.03.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

25.03.2017
26.03.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

IV.

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

10

TU Zvolen, stará budova, poslucháreň L5

01.04.2017
02.04.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

V.

Poľovnícka osveta

Ing. Končko Pavel, st.

10

Dom poľovníkov

08.04.2017
09.04.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníckych zbraní a streliva a ochrana prírody

Doc. Ing. Šálka Jaroslav

10

Dom poľovníkov

15.04.2017
16.04.2017

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VII.

Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Ing. Huliak Rudolf

10

Strelnica  Sielnica

Rozsah a náplň praktickej prípravy na skúšky z poľovníctva


Poľovnícka osveta (min. 15. hodín)

- účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach SPK, OPK, SPZ, OkO SPZ
- účasť alebo pomoc na výstavách poriadaných PZ, OkO SPZ,SPZ, SPK, OPK,
- spolupráca pri vedení krúžkov mladých priateľov poľovníctva

poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20.hodín)

- účasť alebo výpomoc na chovateľskej prehliadke
- oboznámenie sa zo stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíroch
- pozorovanie alebo sčítanie zveri

Starostlivosť a ochrana zveri (min. 20.hodín)

- budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
- čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
- príprava krmiva pre zver
- prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solísk
- pomoc pri ochrane zveri
- pomoc pri zlepšovaní úživnosti poľovného revíru


Lov zveri (min. 15.hodín)

- účasť na poľovačkách ako pomocník
- účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
- účasť na odchyte živej zveri

kynológia (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť alebo pomoc na výstavách a skúškach psov
- pomoc pri výcviku psov

strelectvo (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK Zvolen ako pomocník pri ich organizácií


K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodin z teoretickej časti, odpracoval počas praxe minimálne 100 hodín a to v rozsahu uvedenom vyššie a úspešne absolvoval streleckú prípravu !!!!!!!!

Skúšobné testy nájdete na stránke www.e-ducation.com.

Pozor všetky registračné údaje zadávajte pravdivo , lebo tieto sa Vám prenesú na vysvedčenie po úspešnom absolvovaní záverećnej skúšky.

Po úspešnom zaregistrovaní na horeuvedenú stránku zadajte do položky
použiť kupón   jeden z nasledujúcich kupónov


MYE-XFJ-HDM-88T-COU

alebo

MYE-123-E5B-XXJ-COU


Po úspešnom zadaní jedného z týchto kupónov by ste mali mať v položke moje moduly už spomínané demo testy.

Pozor vygenerovaný MY ID, ktorý sa Vám po zaregistrovaní objaví v pravom hornom rohu treba nahlásiť kancelárii OPK Zvolen aby ste dostali aj elektronický materiál na Vaše štúdium počas tohto kurzu. Materiál sa Vám objaví podobne ako Demo testy v položke
moje moduly . Pevne veríme, že po ukončení kurzu budete s našou prácou spokojný .


Prajeme Vám veľa pekných zážitkov počas kurzu a úspešné zvládnutie záverečných skúšok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky