Kurz o prvý poľovný lístok - Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nový kurz o prvý poľovný lístok v roku 2021

Začiatok kurzu je 22.5.2021 (dištančnou formou)

Aktuálne poplatky za kurz

Časti kurzu

Poplatok v EUR

Teoretická príprava

230

Strelecká príprava

100

Skúška z poľovníctva

100

Spolu

430

Doplnková skúška

 45

Priebeh kurzu

Časti kurzu

Začiatok

Koniec

Teoretická príprava

22.5.2021

4.7.2021

Praktická príprava

5.7.2021

5.7.2022

Strelecká príprava

upresníme

upresníme

Skúška z poľovníctva (test)

júl - aug (2022)

júl - aug 2022

Doplnková skúška

júl - aug
2022

júl - aug  2022

Dátum

Hodina
od - do

Skup.

Predmet

Meno prednášatela

Počet hodín

Miesto

22.05.2021
23.05.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

I.

Otvorenie kurzu
Poľovnícka osveta

Ing. Končko Pavel ml.
Ing. Končko Pavel st.

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

29.05.2021
30.05.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

II.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

05.06.2021
06.06.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

III.

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

12.06.2021
13.06.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Miščík Lukáš

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

19.06.2021
20.06.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

V.

Poľovnícka kynológia
Choroby psov

Ing.Stanovský Miroslav, Csc.

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

26.06.2021
27.06.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníckych zbraní  a streliva a ochrany prírody

Ing. Pšídová Eva, PhD.

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

03.07.2021
04.07.2021

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VII.

Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Ing. Huliak Rudolf

5
5

Školský internát Švermova 1736/14 Zvolen

Nový súbor otázok na doplnkovú skúšku z poľovníctva


Súbor otázok A - Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy

Súbor otázok B - Trestný zákon,  Trestný poriadok, Priestupkové právo, Správne právo

Súbor otázok C - Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva
                          - Teórie streľby, bezbečnej manipulácie so zbraňou
                          - Zásady bezpečnosti na strelnici

Súbor otázok D
- Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených
                             strelnými zbraňami
                           - Praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci

Súbor otázok E - Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane

Rozsah a náplň praktickej prípravy na skúšky z poľovníctva


Poľovnícka osveta (min. 15. hodín)

- účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach SPK, OPK, SPZ, OkO SPZ
- účasť alebo pomoc na výstavách poriadaných PZ, OkO SPZ,SPZ, SPK, OPK,
- spolupráca pri vedení krúžkov mladých priateľov poľovníctva

poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20.hodín)

- účasť alebo výpomoc na chovateľskej prehliadke
- oboznámenie sa zo stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíroch
- pozorovanie alebo sčítanie zveri

Starostlivosť a ochrana zveri (min. 20.hodín)

- budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
- čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
- príprava krmiva pre zver
- prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solísk
- pomoc pri ochrane zveri
- pomoc pri zlepšovaní úživnosti poľovného revíru


Lov zveri (min. 15.hodín)

- účasť na poľovačkách ako pomocník
- účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
- účasť na odchyte živej zveri

kynológia (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť alebo pomoc na výstavách a skúškach psov
- pomoc pri výcviku psov

strelectvo (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK Zvolen ako pomocník pri ich organizácií


K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodin z teoretickej časti, odpracoval počas praxe minimálne 100 hodín a to v rozsahu uvedenom vyššie a úspešne absolvoval streleckú prípravu !!!!!!!!

Skúšobné testy nájdete na stránke www.polovnickeskusky.sk po zaregistrovaní obvodnou poľovníckou komorou vo Zvolene (bližšie informácie Vám podá kancelária OPK Zvolen)

Prajeme Vám veľa pekných zážitkov počas kurzu a úspešné zvládnutie záverečných skúšok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky