Kurz o prvý poľovný lístok - Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nový kurz o prvý poľovný lístok v roku 2022

Začiatok kurzu je 09.04.2022  (OPK Zvolen - Švermová 39)

Aktuálne poplatky za kurz

Časti kurzu

Poplatok v EUR

Teoretická príprava

300

Strelecká príprava

150

Skúška z poľovníctva

150

Spolu

600

Doplnková skúška

50

Priebeh kurzu

Časti kurzu

Začiatok

Koniec

Teoretická príprava

9.4.2022

29.5.2022

Praktická príprava

30.5.2022

30.5.2023

Strelecká príprava

upresníme

upresníme

Skúška z poľovníctva (test)

jún 2023

jún 2023

Doplnková skúška

jún 2023

jún 2023

Dátum

Hodina
od - do

Skup.

Predmet

Meno prednášatela

Počet hodín

Miesto

09.04.2022
10.04.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

I.

Otvorenie kurzu
Poľovnícka osveta

Ing. Končko Pavel ml.
Ing. Končko Pavel st.

5
5

OPK Zvolen Švermova 39 Zvolen

23.04.2022
24.04.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

5
5

TU Zvolen
Stará budova  Poslucháreň L5

30.04.2022
01.05.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Bútora Ľubomír, PhD.

5
5

TU Zvolen
Stará budova  Poslucháreň L5

07.05.2022
08.05.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VII.

Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Ing. Huliak Rudolf

5
5

OPK Zvolen Švermova 39 Zvolen

14.05.2022
15.05.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

V.

Poľovnícka kynológia
Choroby psov

Ing.Stanovský Miroslav, Csc.

5
5

OPK Zvolen Švermova 39 Zvolen

21.05.2022
22.05.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Miščík Lukáš

5
5

OPK Zvolen Švermova 39 Zvolen

28.05.2022
29.05.2022

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníckych zbraní  a streliva a ochrany prírody

Ing. Pšídová Eva, PhD.

5
5

OPK Zvolen Švermova 39 Zvolen

Nový súbor otázok na doplnkovú skúšku z poľovníctva


Súbor otázok A - Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy

Súbor otázok B - Trestný zákon,  Trestný poriadok, Priestupkové právo, Správne právo

Súbor otázok C - Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva
                          - Teórie streľby, bezbečnej manipulácie so zbraňou
                          - Zásady bezpečnosti na strelnici

Súbor otázok D
- Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených
                             strelnými zbraňami
                           - Praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci

Súbor otázok E - Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane

Rozsah a náplň praktickej prípravy na skúšky z poľovníctva


Poľovnícka osveta (min. 15. hodín)

- účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach SPK, OPK, SPZ, OkO SPZ
- účasť alebo pomoc na výstavách poriadaných PZ, OkO SPZ,SPZ, SPK, OPK,
- spolupráca pri vedení krúžkov mladých priateľov poľovníctva

poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20.hodín)

- účasť alebo výpomoc na chovateľskej prehliadke
- oboznámenie sa zo stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíroch
- pozorovanie alebo sčítanie zveri

Starostlivosť a ochrana zveri (min. 20.hodín)

- budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
- čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
- príprava krmiva pre zver
- prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solísk
- pomoc pri ochrane zveri
- pomoc pri zlepšovaní úživnosti poľovného revíru


Lov zveri (min. 15.hodín)

- účasť na poľovačkách ako pomocník
- účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
- účasť na odchyte živej zveri

kynológia (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť alebo pomoc na výstavách a skúškach psov
- pomoc pri výcviku psov

strelectvo (min. 15.hodín) (nahlásiť účasť na OPK  Zvolen)

- účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK Zvolen ako pomocník pri ich organizácií


K záverečným skúškam môže byť pripustený len ten uchádzač, ktorý si podá žiadosť na záverečnú skúšku z poľovníctva, zaplatí stanovený poplatok, absolvoval minimálne 60 hodin z teoretickej časti, odpracoval počas praxe minimálne 100 hodín a to v rozsahu uvedenom vyššie a úspešne absolvoval streleckú prípravu !!!!!!!!

Skúšobné testy nájdete na stránke www.polovnickeskusky.sk po zaregistrovaní obvodnou poľovníckou komorou vo Zvolene (bližšie informácie Vám podá kancelária OPK Zvolen)

Prajeme Vám veľa pekných zážitkov počas kurzu a úspešné zvládnutie záverečných skúšok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky